Τοπική Αυτοδιοίκηση

Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών GIS για Δήμους

Οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν να κάνουν δύσκολες επιλογές σχετικά με το πού θα διαθέσουν τους λιγοστούς τους πόρους - ιδιαίτερα τα περιορισμένα κεφάλαια και το περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Ταυτόχρονα, οι δυνατότητες ενός GIS γίνονται όλο και πιο απαραίτητες όσο η πρόκληση για τις υπηρεσίες προς τον πολίτη και ο προγραμματισμός για το μελλοντικό σχεδιασμό του δήμου γίνονται πιο πολύπλοκες.

Ευτυχώς, η ανάπτυξη του GIS έχει γίνει πιο εύκολη. Αυτό φαίνεται από τον ρυθμό υιοθέτησης συστημάτων GIS σε όλο και περισσότερους οργανισμούς Όπως όλες οι τεχνολογίες που βασίζονται υπολογιστή, το GIS έχει γίνει λιγότερο δαπανηρό, ταχύτερο και φιλικό προς το χρήστη. Επιπλέον, υπάρχει μια πληθώρα έτοιμων δεδομένων για GIS όπως φωτοχάρτες, οδικά δίκτυα, ζώνες, υγρότοποι, τοπογραφικά περιγράμματα, πλημμυρικές περιοχές, κλπ.

Γιατί να υιοθετηθεί ένα σύστημα GIS;

 • Πιθανότατα έχετε βρεθεί σε καταστάσεις όπως:
 • Τα τελευταία χρόνια  το προσωπικό του Δήμου δεν έχει αυξηθεί αλλά οι αρμοδιότητες του είναι όλο και περισσότερες. Εργασίες ρουτίνας θα μπορούσαν να απλοποιηθούν με τη χρήση GIS
 • Κάποιες μελέτες αναπτυξιακού χαρακτήρα είχανε μεικτή αποδοχή από την κοινωνία. Κατοπινές αναλύσεις δείχνουν ότι εάν υπήρχαν καλύτερα αρχεία και δεδομένα στους μελετητές οι μελέτες θα είχανε καλύτερο βαθμό αποδοχής από τους πολίτες.
 • Μια επιχείρηση ενδιαφέρεται να εγκατασταθεί στην περιοχή και θέλει να γνωρίζει δεδομένα όπως εμπορικές ζώνες πυκνότητα πληθυσμού ανά περιοχή, προσβασιμότητα, αλλά και διαδικασίες αδειοδότησης ή τυχόν ειδικές άδειες όπως πχ άδειες τραπεζοκαθισμάτων.
 • Ανάγκη για συσχετισμό της εγκληματικότητας με την έλλειψη φωτισμού, τα δημογραφικά στοιχεία της περιοχής και άλλα.
 • Ανάγκη για κοινή πλατφόρμα σχεδιασμού σε όλα τα τμήματα του Δήμου.

Όλα τα παραπάνω απλοποιούνται υλοποιώντας ένα σύστημα που περιλαμβάνει ευρείες δυνατότητες Business Intelligence (BI) ώστε να παρέχει διαχείριση όλων των επιπέδων με εργαλεία για λήψη καλά πληροφορημένων αποφάσεων.

πόλη από ψηλά με σημεία ενδιαφέροντοςπόλη από ψηλά με σημεία ενδιαφέροντος
 

Δυνατότητες του Συστήματος

 

Διαχείριση της περιουσίας του Δήμου

πολεοδομικός χάρτης

Αποτύπωση των ακινήτων και των εκτάσεων του Δήμου σε συνδυασμό με δεδομένα όπως αξία, υποχρεώσεις προς τρίτους, διαδικασίες συντήρησης κλπ.

 

Ανάπτυξη μητρώου οδών

πολεοδομικός χάρτης

Απεικόνιση σε χάρτη δεδομένων όπως

 • Τα περιγραφικά χαρατηριστικά και την φυσική κατάσταση του κάθε καταγραφόμενη στοιχείου
 • Τα υλοποιημένα στοιχεία των οδών πχ κράσπεδα ιστοί οδοφωτισμού φρεάτια κλπ
 • Τα άυλα στοιχεία των οδών πχ γεωμετρία άξονα οδού κλπ
 • Τα χαρατηριστικά στοιχεία του περιβάλλοντα χώρου των οδών πχ χρήσεις γης παρουσία παράπλευρής οδού και λοιπά.
 
 

Διαχείριση σήμανσης

το πρόγραμμα σε οθόνη tablet το πρόγραμμα σε οθόνη tablet

Καταγραφή τις οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης των οδών.

 

Διαχείριση φωτεινών σηματοδοτών

το πρόγραμμα σε οθόνη tablet το πρόγραμμα σε οθόνη tablet

Με την καταγραφή των φωτεινών σηματοδοτών και των επιμέρους στοιχείων τους, γίνεται πιο εύκολη η διαδιασία συντήρησης ή και επέκτασης.

 
 

Διαχείριση οδοφωτισμού

το πρόγραμμα σε οθόνη tablet το πρόγραμμα σε οθόνη tablet

Προσάρτηση δεδομένων όπως

 • Τύπος φωτιστικού.
 • Ισχύς λαμπτήρα.
 • Τύπος ιστού Οργάνωση εργασιών του τμήματος οδοφωτισμού.
 

Διαχείριση δενδροφύτευσης - πρασίνου

το πρόγραμμα σε οθόνη tablet το πρόγραμμα σε οθόνη tablet

Προσάρτηση δεδομένων όπως

 • Τύπος φυτού.
 • Κατάσταση φυτού.
 • Ανάγκες συντήρησης Οργάνωση εργασιών της υπηρεσίας πρασίνου.
 
 

Διαχείριση Πεζοδρομίων

το πρόγραμμα σε οθόνη tablet

Καταγραφή των στοιχείων των πεζοδρομίων σε ένα ενοποιημένο δίκτυο, με δεδομένα όπως φυσική κατάσταση, ύπαρξη ραμπών, διευκόλυνση ΑΜΕΑ κλπ.

 

Διαχείριση διαγραμμίσεων

το πρόγραμμα σε οθόνη tablet

Καταγραφή των διαγραμμίσεων και της κατάστασής τους για διευκόλυνση των διαδικασιών συντήρησης.

 
 

Διαχείριση Κινητού εξοπλισμού

το πρόγραμμα σε οθόνη tablet

Καταγραφή του κινητού εξοπλισμού των οδών όπως παγκάκια, κάδοι απορριμάτων, κορίνες και λοιπός εξοπλισμός που έχει εγκατασταθεί κατα μήκος μιας οδού για διάφορους λόγους.

 

Διαχείριση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας

το πρόγραμμα σε οθόνη tablet

Καταγραφή των κιγκλιδωμάτων ασφαλείας και τις κατάστασής τους για διευκόλυνση των διαδικασιών συντήρησης.

 
 

Διαχείριση παραπόνων – Αιτημάτων

το πρόγραμμα σε οθόνη tablet

Σύστημα υποβολής παραπόνων και αιτημάτων από τους πολίτες με ενημέρωση των αρμόδιων τμημάτων του Δήμου και παρακολούθηση της εξέλιξης του αιτήματος.

 

Διαχείριση υπηρεσιών καθαριότητας

το πρόγραμμα σε οθόνη tablet

Σχεδίαση αποδοτικών διαδρομών για τα απορριμματοφόρα Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος Αποτύπωση των κάδων και της κατάστασής τους.

 
 

Επισκόπηση Πολεοδομικών Δεδομένων

το πρόγραμμα σε οθόνη tablet

Online πλατφόρμα με όρους δόμησης – χρήσεις γης – τροποποιήσεις – αντικειμενικές αξίες και λοιπά πολεοδομικά στοιχεία για τους πολίτες και τους υπαλλήλους του δήμου.

 

Αρχείο Πολεοδομίας

το πρόγραμμα σε οθόνη tablet

Εφαρμογή δημιουργίας ηλεκτρονικού αρχείου νέων οικοδομικών αδειών και πολεοδομικών πράξεων.
Δυνατότητα ψηφιοποίησης παλαιού αρχείου.
Εργαλεία αναζήτησης – επιλογής από χάρτη – επισύναψης αρχείων σχεδίων – εντύπων, διάθεση εντύπων στους πολίτες κ.α.

 
 

Διαχείριση έργων υποδομής τεχνικών υπηρεσιών

το πρόγραμμα σε οθόνη tablet

Καταχώρηση στοιχείων για κάθε έργο που εκτελεί η τεχνική υπηρεσία.
Εργαλεία αναζήτησης και ερωτημάτων στο χάρτη σχετικών με το κόστος, τον εργολάβο, το αντικείμενο το χαρακτήρα του έργου κ.α.