Η Εταιρεία

Οι τεχνολογίες και οι εφαρμογές για τη συλλογή, την ενσωμάτωση, την ανάλυση και την παρουσίαση της χωρικής και περιγραφικής πληροφορίας αποτελούν αντικείμενο της EnGIS.

Τα δεδομένα σας έχουν αξία. Τα αξιοποιούμε και τα εμπλουτίζουμε ώστε να τα μετατρέψουμε σε σημαντικό εργαλείο λήψης καλά πληροφορημένων αποφάσεων.

Προσπαθούμε σκληρά να αξιοποιήσουμε λύσεις και τεχνολογίες που είναι σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο για να προσφέρουμε εφαρμογές προσαρμοσμένες στις ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εταιριών Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών: Διαβάστε την ΠΠΔ 

 

ENSGIS - Mapping Solutions