Οργανισμοί Ύδρευσης

Ευρείες δυνατότητες Business Intelligence (BI) ώστε να παρέχει διαχείριση όλων των επιπέδων με εργαλεία για λήψη καλά πληροφορημένων αποφάσεων.
Δυνατότητες GIS στην υπάρχουσα ροή εργασίας της επιχείρησης ώστε να προσδώσει αισθητές βελτιώσεις στην διαδικασία και να μεγιστοποιηθεί το όφελος της υλοποίησης.
Δυνατότητες διαχείρισης για την βελτιστοποίηση των οικονομικών πόρων.
Λογισμικό που αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία και τυγχάνει παγκόσμιας αποδοχής.
Πλήρως παραμετροποιήσιμη Online πλατφόρμα.
Οργανισμοί Ύδρευσης -- χαρακτηριστική φωτογραφίαΟργανισμοί Ύδρευσης -- χαρακτηριστική φωτογραφίαΟργανισμοί Ύδρευσης -- χαρακτηριστική φωτογραφία

Στόχοι Οργανισμού/Επιχείρησης Ύδρευσης

 • Μείωση του μη τιμολογούμενου νερού.
 • Βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Αύξυση εσόδων - Μείωση εξόδων.

Το GIS επιτυγχάνει την επίτευξη των στόχων

 • Απαντώντας σε ερωτήματα όπως
 • Που είναι το ...
 • Ποιό είναι το μέγεθος του ...
 • Πότε έγινε το ...
 • Πότε θα γίνει το ...
 • Πόσα ... είναι κοντά σε ...
 • Πως σχετίζεται το ... με το ...
 • Τι άλλαξε από ...
 

Πλεονεκτήματα

Ενιαία Πλατφόρμα

Λογισμικό ενιαίας πλατφόρμας με συνεχή υποστήριξη.

Επικοινωνία

Βελτίωση της επικοινωνίας γραφείου - συνεργείων - πελατών.

Μείωση Κόστους

Λόγω βελτιωμένων διαδικασιών.

Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων

Λήψη καλά πληροφορημένων αποφάσεων μέσα από τα εργαλεία ανάλυσης του συστήματος.

Ενσωμάτωση με Υδραυλικό Μοντέλο

Αμφίδρομη επικοινωνία με λογισμικά υδραυλικής μοντελοποίησης.

Καλύτερη Χαρτογράφηση

Αποτύπωση όλων των στοιχείων του δικτύου και βελτιωμένη απόδοση χάρτη.
 

Εφαρμογή

desktop icon

Desktop

Εφαρμογές γραφείου με πρακτικά απεριόριστες δυνατότητες επεξεργασίας και ανάλυσης.
online icon

Online

Διαδικτυακές εφαρμογές με ιδιαίτερη ευκολία χρήσης, δυνατότητα πρόσβασης από οπουδήποτε με διαβάθμιση χρηστών και περιεχομένου.
moblie icon

Mobile

Εφαρμογές για κινητά και tablet με δυνατότητες εμφάνισης και συλλογής δεδομένων.
 

Desktop

Συνολικό Δίκτυο

Απεικόνιση του συνολικού δικτύου με τα όρια των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ.

Δήμος Λαρισαίων

Απεικόνιση τμήματος του δικτύου με τα όρια των συνοικιών της Λάρισας.

λεπτομέρεια χάρτη 1

Απεικόνιση τμήματος του δικτύου με χωρική κατανομή των υδρομέτρων και χρήση διπλού υποβάθρου.

λεπτομέρεια χάρτη 2

Απεικόνιση τμήματος του δικτύου με χρήση υποβάθρου του Δήμου. Η χωρική απεικόνιση των υδρομέτρων είναι αποτέλεσμα την διασύνδεσης Οικονομικής Υπηρεσίας με το GIS.

gis χάρτες πόλης
 

Online

Εμφάνιση Δικτύου

Γενική επισκόπηση του δικτύου σε ένα εύκολο περιβάλλον εργασίας.

Συλλογή Υποβάθρων

Δυνατότητα χρήσης διαφορετικού υποβάθρου ανάλογα με τις ανάγκες.

Ανάλυση και Σχεδίαση

Προσαρμοσμένα εργαλεία ανάλυσης και σχεδίασης για εύκολη εξαγωγή συμπερασμάτων.

Απεικόνιση Ερωτημάτων

Απεικόνιση γραφικά ερωτημάτων όπως «Ποιό είναι το πλήθος των αγωγών ανά υλικό σε συγκεκριμένη περιοχή».

gis χάρτες πόλης
 

Mobile

Αποτύπωση

Αποτύπωση βλαβών.

Επιλογή Εργασιών

Επιλογή μέσα από λίστα. Βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και ταχύτητα στην εισαγωγή των στοιχείων.

Εντολή Συνεργείου

Το συνεργείο αποτυπώνει τη θέση της κάθε επέμβασης στο δίκτυο και τη συσχετίζει με το εκάστοτε στοιχείο του δικτύου.

gis χάρτες πόλης
 
πλαστικός σωλήνας ύδρευσης με βλάβη

Αποτύπωση Βλαβών

Εφαρμογή Εισαγωγής Εντολών

Ανάπτυξη εφαρμογής για την εισαγωγή των εντολών προς τα συνεργεία σύμφωνα με την υπάρχουσα ροή εργασίας της ΔΕΥΑ.

Ηλεκτρονικές Εντολές

Ανάπτυξη εφαρμογής για τη σταδιακή κατάργηση των έντυπων εντολών και αντικατάστασή τους με ηλεκτρονικές..

Αποτύπωση στο Πεδίο

Εφαρμογή για κινητά και Tablets για την αποτύπωση βλαβών στο πεδίο.

Συγχρονισμός

Ο συγχρονισμός των δεδομένων σε όλες τις εφαρμογές γίνεται σε πραγματικό χρόνο και στο Ελληνικό σύστημα συντεταγμένων.

 

Αποτελέσματα

Ανάλυση - Λήψη Αποφάσεων

Διασύνδεση Οικονομικών Δεδομένων

Εύρεση πλήθους ανεξόφλητων λογαριασμών και τοποθεσίας τους.
Ανάλυση προφίλ καταναλωτή σε βάθος 10ετίας.
Απεικόνιση πελατών στο χάρτη.

Χωρικά και Περιγραφικά Ερωτήματα

Εύρεση υλικού αγωγών ανά περιοχή. Σύνδεση δικτύου με έργο και ημερομηνία κατασκευής.
Εύρεση αγωγών ανά διάμετρο.

Ανάλυση Καταναλώσεων

Εύρεση μηδενικών καταναλώσεων σε δεδομένο χρόνο.
Εύρεση μεγάλων καταναλώσεων.
Εξαγωγή εκροών για το υδραυλικό μοντέλο.
Ταυτοποίηση τιμολογηθέντων - πραγματικών εκροών στους σταθμούς τηλεμετρίας.

Ανάλυση Βλαβών

Εύρεση βλαβών ανά είδος βλάβης ή στοιχείο του δικτύου σε βάθος δεκαετίας.
Απεικόνιση βλαβών στο χάρτη.
Ευρεση περιοχών με τη μεγαλύτερη συχνότητα βλαβών ανά οδό, ανα υλικό, ανά είδος βλάβης και συχέτιση με τους καταναλωτές.
 

Ανταπόκριση σε Έκτακτα Γεγονότα

 
Με το εργαλείο απομόνωσης δικτύου, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε:
Ποιες βάνες θα πρέπει να κλείσουν για να απομονωθεί το δίκτυο.
Ποιοι πελάτες επηρεάζονται από τη βλάβη.
Αν υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί που επηρεάζονται από τη βλάβη.
 
 

Υδατικό Ισοζύγιο

σχεδιάγραμμα υδατικού ισοζυγίου