Χαρτογράφηση & Μετρήσεις

Η τεχνολογία των UAV (μη επανδρωμένα αεροσκάφη) αποτελεί ένα τεχνολογικό άλμα σε όρους ικανότητας, ακρίβειας και αποδοτικότητας σε ότι αφορά τη φωτογραμμετρία και την τρισδιάστατη απεικόνιση έργων.

Χαρτογράφηση & Μετρήσεις -- χαρακτηριστική φωτογραφίαΧαρτογράφηση & Μετρήσεις -- χαρακτηριστική φωτογραφίαΧαρτογράφηση & Μετρήσεις -- χαρακτηριστική φωτογραφίαΧαρτογράφηση & Μετρήσεις -- χαρακτηριστική φωτογραφία

Στην EnGIS χρησιμοποιούμε UAV τελευταίας τεχνολογίας σε συνδυασμό με επίγεια μέσα, για την επίτευξη εξαιρετικής ακρίβειας σε εφαρμογές όπως:

  • Τεκμηρίωση μελετών και κατασκευαστικών έργων.
  • Επιθεώρηση γεφυρών. Αποτύπωση και αξιολόγηση βλαβών.
  • Αποτύπωση κτηρίων. Όψεις, κατόψεις, 3d μοντέλο.
  • Αποτύπωση στάθμης ποταμών και ταμιευτήρων.
  • Remote sensing σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εφαρμογές.
  • Αξιολόγηση υγείας αγροτικών καλλιεργειών.
  • Δημιουργία ορθοφωτοχαρτών και ψηφιακών μοντέλων εδάφους υψηλής ανάλυσης.
  • Υψηλής ακρίβειας τεκμηρίωση μνημείων όπως εκκλησίες, αρχαιότητες κλπ.
  • Ογκομετρική αποτύπωση αδρανών υλικών σε εργοτάξια και λατομεία.