Δήμος Τρικκαίων

Το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα για τον Δήμο Τρικκαίων περιλαμβάνει ευρείες δυνατότητες Business Intelligence (BI), ώστε να παρέχει διαχείριση όλων των επιπέδων με εργαλεία για λήψη καλά πληροφορημένων αποφάσεων για το Δήμο, αλλά και εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα από τον πολίτη. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εφαρμογές

  • Πολεοδομικών δεδομένων,
  • Αρχείου Πολεοδομίας,
  • Τεχνικών έργων,
  • Δημοτικής Περιουσίας,
  • Σήμανσης,
  • Φωτεινών σηματοδοτών,
  • Οδοφωτισμού
  • Σημείων ενδιαφέροντος (POI).

Επίσης θα γίνει πιλοτικά ανάλυση και βελτιστοποίηση των διαδρομών αποκομιδής απορριμμάτων.

Δήμος Τρικκαίων -- χαρακτηριστική φωτογραφία