Δήμος Λαρισαίων

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ DRONE ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ