Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης

Αντικείμενο του έργου ήταν η καταγραφής και εισαγωγή σε βάση δεδομένων του συνόλου των οντοτήτων του δικτύου ύδρευσης  που αφορά το Δυτικό τμήμα της πόλης Ξάνθης, με στόχο την οργάνωση και διαχείριση του δικτύου. 

Έγινε εξαρχής αποτύπωση και σχεδιασμός του δικτύου με φωτογραφική τεκμηρίωση σε κάθε φρεάτιο καθώς και αποτύπωση των υδρομέτρων.