Αποτύπωση Λατομικών Χώρων

Για το σύνολο των λατομικών χώρων της ΕΛ.ΛΑΤ Α.Ε. γίνεται εναέρια αποτύπωση και εξάρτηση με διπλόσυχνο GPS δέκτη σε Ε.Γ.Σ.Α. με σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι της επίγειας αποτύπωσης

1. Αποδοτικότητα αποτύπωσης.

Η αποτύπωση στο πεδίο γίνεται μέσα σε μία ημέρα.  Ακολουθώντας επίγεια αποτύπωση απαιτούνται εβδομάδες.

2. Ασφάλεια.

Με τις μεθόδους επίγειας αποτύπωσης, ο τοπογράφος θα πρέπει να κινείται σε ένα χώρο στον οποίο εργάζονται βαριά μηχανήματα. Επίσης θα πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση σε ακμές συνήθως σαθρών όγκων. Με τη χρήση ΣμηΕΑ δεν υπάρχουν δυσπρόσιτα σημεία και η διάδραση με το λατομείο είναι η ελάχιστη δυνατή.

3. Ακρίβεια.

Το πλήθος σημείων της αποτύπωσης με ΣμηΕΑ είναι της τάξης των εκατομμυρίων. Η επίγεια αποτύπωση μπορεί να δώσει στην καλύτερη περίπτωση μερικές χιλιάδες σημεία.

Παραδίδονται:

  • Τοπογραφικό διάγραμμα
  • Ογκομέτρηση αποθεμάτων
  • Ορθοφωτοχάρτης με Ground Sampling Precision 2-5cm
  • Ισοϋψείς καμπύλες με ισoδιάσταση 1m
  • Ψηφιακό Μοντέλο εδάφους
  • Τρισδιάστατο μοντέλο των λατομείων
Αποτύπωση Λατομικών Χώρων -- χαρακτηριστική φωτογραφίαΑποτύπωση Λατομικών Χώρων -- χαρακτηριστική φωτογραφίαΑποτύπωση Λατομικών Χώρων -- χαρακτηριστική φωτογραφία